منو
0939 - 818 - 0667

دانشگاه سمنان

نگین خردورزی خطه کویر
نمای هوایی از سردر اصلی دانشگاه

آمار و اطلاعات

انتشارات دانشگاه سمنان با بهره گیری از بیش از 350 هیات علمی دانشکده ها و گروه های آموزشی مختلف خود مفتخر به تالیف و ترجمه بیش از 100,000 صفحه محتوای آموزشی در بیش از 300 عنوان کتاب چاپی بوده و در تولید و توسعه هرچه بیشتر علوم و فنون نوین در ایران عزیز تلاش می نماید.

کتاب های مرجع علمی

با افتخار اعلام می داریم که بیش از 5 عنوان از کتاب های اساتید هیات علمی این دانشگاه به چاپ سوم رسیده و بیش از 30 عنوان نیز چاپ دوم خود را پشت سر گذاشته اند و به عنوان مراجع علمی و آموزشی در دانشگاه های کشور مورد استفاده علم آموزان قرار گرفته اند.

کتاب های غیر فارسی

با افتخار اعلام میداریم در راستای ترویج علم و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی موفق به چاپ بیش از 20 عنوان کتاب در زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی شده و تلاش ها در راستای صادرات علمی همچنان ادامه داشته و خواهد داشت.