منو
023 - 3117 - 7244

مراکز پخش

سمنان: روبروی پارک سوکان- پردیس شماره ۱ – انتشارات دانشگاه سمنان- تلفن:  02333654142 و 02331532270

تهران: میدان انقلاب – ابتدای خیابان ۱۲ فروردین – پلاک ۹- انتشارات سیمای دانش - تلفن : 15-02166966114